През 2008 година Юридическият факултет на Великотърновски университет „Св.Св. Кирил и Методий“ в партньорство с катедра „Информационни технологии“ стартираха интердисциплинарна магистърската програма “Информационни технологии в съдебната и изпълнителната власт”, в резултат на поредица научно-изследователски проекти, насочени към проучването и подкрепа на развитието на информационните технологии в публичната власт в България.

На 30 юни 2015 година, от 09 до 14 часа в хотел Шератон в град София, ще се проведе научно-приложна конференция “E-ПРАВО.БГ“ с участието на г-жа МЕГЛЕНА КУНЕВА - Заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси и г-н ХРИСТО ИВАНОВ - Министър на правосъдието. Нашата цел е да насърчим дебата между органите на съдебната власт, публичните и частните партньори за предизвикателствата и добрите практики в развитието на информационните технологии в правото в България.

Конференцията се организира в партньорство с Дружество Европейско право.

Бихме искали да Ви поканим за участие в конференцията, като презентирате Вашите добри практики и срещаните предизвикателства пред прилагането информационните технологии в правото в България, като до 28 юни 2015 година подадете заявка  за участие на ел. поща: 2015conferеnce@e-pravo.bg или чрез интернет страницата на конференцията.

Вярваме, че конференцията ще се превърне в среда за полезно общуване между различни професионални общности, органи на съдебната власт и технологични партньори.