Научен комитет


Председател:

Проф. д-р Мариана Петрова – ръководител на магистърска програма „Информационни технологии в изпълнителната и съдебна власт“, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“

Членове:

Проф. д-р Цветан Сивков LL. M – декан на Юридическия факултет на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“

Доц. д-р Мирослав Гълъбов – декан на факултет „Математика и Информатика“ на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“

Доц. д-р Анета Антонова – заместник-декан на Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“

Драгомир Йорданов – Изпълнителен директор на Националния институт по правосъдието

Елена Маркова – Изпълнителен директор на Агенцията по вписванията

Проф. д-р Георги Димитров – преподавател и изследовател в магистърска програма „Информационни технологии в изпълнителната и съдебна власт“, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, председател на фондация „Право и Информация“

Доц. д-р Цвета Маркова – преподавател и изследовател в магистърска програма „Информационни технологии в изпълнителната и съдебна власт“, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“

д-р Мартин Граматиков, LL. M –  Ръководител на „Емпирични изследвания и оценка“ в HILL.org,  член на Управителен съвет на Дружество Европейско право

Стефан Горчев, LL. M  – член на Контролния съвет на Камарата на Частните съдебни изпълнители, член на Управителния съвет на Дружество Европейско право

Секретар на Научния комитет

д-р Христо Христозов, LL. M – преподавател и изследовател в магистърска програма „Информационни технологии в изпълнителната и съдебна власт“, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, Председател на Дружество Европейско право

Организационен мениджър на конференцията

Деница Давидков SREDA.net