ПРОГРАМА

9.00–10.00

Регистрация на участниците

10.00-10.30

Официално откриване на конференцията

 • Д-р Меглена Кунева – Заместник-министър председател
 • Христо Иванов – Министър на правосъдието
 • Драгомир Йорданов - Директор на Националния институт по правосъдие
 • Доц. д-р Николай Проданов – Заместник-ректор по научно и кариерно развитие на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“
 • Проф. д-р Цветан Сивков – Декан на Юридическия факултет на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“
 • Доц. д-р Мирослав Гълъбов – Декан на факултет „Математика и Информатика“ на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“

10.30-11.00

КАФЕ ПАУЗА


11.00–12.30

Първи панел – Е-правосъдие в България

Модератор:

Д-р Христо Христозов - Председател на Дружество Европейско право, преподавател по Е-правосъдие в магистърска програма „Информационни технологии в съдебната и изпълнителната власт“ на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“

Панелисти:

 • Проф. д-р Мариана Петрова – Ръководител на магистърска програма „Информационни технологии в съдебната и изпълнителната власт“ на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“:

„Българският съд в интернет – резултати от лонгитудно изследване на интернет представянето на съдилищата в България 2013-2015“

 • Елена Маркова – Изпълнителен директор на Агенцията по вписванията към Министерство на правосъдието:

„Предизвикателства пред Агенцията по вписванията“

 • Катя Бельова – Председател на Окръжен съд Благоевград:

"Добри практики в областта на "Е-технологиите" в Окръжен съд Благоевград"

 • Игнат Колчев – Заместник-председател на Окръжен съд Смолян:

„Електронно управление на делата в Окръжен съд Смолян“

 • Инж. Георги Георгиев – системен администратор на Окръжен съд Русе:

„Електронно досие на делата в Окръжен съд Русе“

 • Дорина Христова, Директор, Иван Мангачев, Програмен координатор, Янислава Андреева, Старши експерт “Дистанционно обучение”, Дирекция “Учебно-информационен център”, Национален институт по правосъдие:

„Дистанционно обучение: технологични и методически аспекти“

ПАНЕЛНА ДИСКУСИЯ

12.30-13.00

КАФЕ-ПАУЗА


13.00-13.45

Втори панел – Предизвикателства пред развитието на електронната инфраструктура на българската правна система

Модератор:

Проф. д-р Мариана Петрова – Ръководител на магистърска програма „Информационни технологии в съдебната и изпълнителната власт“ на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“

Панелисти:

 • Доц. д-р Анета Антонова – Заместник-декан на Юридически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“:

„Предизвикателства пред оперативната съвместимост“

 • Екатерина Николова – Председател на Районен съд Благоевград, Владимир Пензов – Заместник-председател на Районен съд Благоевград, Мариана Тунтева – Системен администратор Районен съд Благоеград:

„Електронни инструменти за Е-правосъдие в съдилищата“

 • Доц. д-р Цвета Маркова – Преподавател в магистърска програма „Информационни технологии в съдебната и изпълнителната власт“ на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“:

Правни и практически въпроси пред защитата на класифицираната информация в електронните системи на органите на съдебната власт“

 • Десислава Кръстева – Правен експерт към Фондация „Право и интернет“:

„Правни предизвикателства при защитата на лични данни

 • Радостина Ангелова, управляващ партньор Глобал Метрикс:

„Структурата на електронните бази данни на съдилищата – предизвикателства пред отчетността и анализа на дейността“

 • Инж. Николай Генов – Мениджър „Информационни технологии“

в ХВХ Консултинг“ ЕООД:

ProActiveLex® - предизвикателства пред развитието на електронни системи за интегрирано управление на правния бизнес“

 • Стела Костова – Правен експерт в СИЕЛА АД:

„Нотaриус Футурум – интегрирано приложение за управление на нотариалната дейност“

 • Д-р Христо Христозов, Председател на Дружество Европейско право, преподавател по Е-правосъдие в магистърска програма „Информационни технологии в съдебната и изпълнителната власт“ на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“:

„Развитието на общоприети добри практики, принципи, стандарти и модели за оценка на зрелостта - предизвикателства пред управлението на информацията в българската правна система“

ПАНЕЛНА ДИСКУСИЯ

13.45–14.00

ЗАКРИВАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

 

9.00 – 10.00

Регистрация на участниците

10.00 - 10.30

Официално откриване на конференцията

 • Д-р Меглена Кунева – Заместник-министър председател
 • Христо Иванов – Министър на правосъдието
 • Драгомир Йорданов - Директор на Националния институт по правосъдие
 • Доц. д-р Николай Проданов – Заместник-ректор по научно и кариерно развитие на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“
 • Проф. д-р Цветан Сивков – Декан на Юридическия факултет на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“
 • Доц. д-р Мирослав Гълъбов – Декан на факултет „Математика и Информатика“ на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“

10.30-11.00

КАФЕ ПАУЗА